Symposium 'Ooit ga je dood'

Symposium specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking

Symposium 'Ooit ga je dood' wordt 2 jaarlijks geoganiseerd in zowel West-Brabant als in Amsterdam. 

Zelf een symposium organiseren?
Heb je interesse om ook een symposium 'Ooit ga je dood' te organiseren in je eigen regio? Neem dan contact op met Marije Huneman of Linda Frank van stichting (On)Gewoon we denken graag mee.

Marije Huneman 06 - 51 60 15 26 
Linda Frank 06 - 51 11 72 82 .


'Ooit ga je dood' West-Brabant

Voorjaar 2018

Symposium 'Ooit ga je dood' West-Brabant is een intiatief van de Expertgroep. 

Kijk voor meer informatie op de website
www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl'Ooit ga je dood' Amsterdam 2016


Programma en praktische informatie

Sponsoren 2016

Fotoimpressie 2014

Adres 
De Nieuwe Noorder
Buikslotermeerdijk 83
1025 WH Amsterdam 

www.denieuwenoorder.nl


Symposium 'Ooit ga je dood' Amsterdam is een inititiatief van Stichting (On)Gewoon).